Sjava – Thixo Lyrics

 

Thixo Lyrics

 

Thixo bawo
Ngabe uyong’bona na
Emasangweni
Ase zulwini
Thixo bawo
Ngabe uyong’bona na
Emasangweni
Ase zulwini

Ngisho ngoba mhlambe
Ngiyobe ngises’xukwini sabenzi bobubi
Ngisho ngoba mhlambe
Ngiyobe ngises’xukwini sabenzi bobubi

Ngabe uyong’khomba na
Uthi ngena
Ngoba ungisebenzele emhlabeni
Ngabe uyong’khomba na
Uthi ngena
Ngoba ungisebenzele emhlabeni