Makhadzi – Nwa Asi Wanga Lyrics

 

 

Nwa Asi Wanga Lyrics Makhadzi

Nwa Asi Wanga Lyrics

 

Nwa Asi Wanga Lyrics by Makhadzi

 

Ipfani vha Musanda

Ipfani vhari ṅwana asi wanga
Ipfani vha musanda
Vhonani vhari nwana asi wanga
Hoyu ṅwana ndo to beba vhone
Hoyu nwana ndo to beba vhone
Hoyu nwana ndo to beba vhone

Nangwe a tshidakwa ndo tou beba vhone
Ndi a lila mawe
Vhonani vhari ṅwana asi wanga
Ndi a lila na nṋe
Pfani vhari ṅwana asi wanga

Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone
Nangwe a tshidakwa ndo tou beba vhone
Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone.
Nangwe a tshi lwala ndo tou beba vhone

Hoyu nwana ndo to beba
Hoyu nwana ndo to beba
Hoyu nwana ndo to beba
Hoyu nwana ndo to beba
Hoyu nwana ndo to beba
Hoyu nwana ndo to beba

Ndari ndi a lila mmawe
Ndi a lila mmawe
Ndi a lila mmawe
Ndi a lila mmawe
Ipfani vhari ṅwana asi wanga
Ipfani vhari ṅwana asi wanga
Vhonani vhari ṅwana asi wanga
Ipfani vhari ṅwana asi wanga

Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone
Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone
Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone

Nangwe a tshidakwa ndo tou beba vhone
Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone
Nangwe a tshidakwa ndo tou beba vhone

Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone

Hoyu nwana ndo to beba
Hoyu nwana ndo to beba
Hoyu nwana ndo to beba
Hoyu nwana ndo to beba
Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone

Ndari ndi a lila mmawe
Ndia lila mmawe
Ndia lila mmawe
Ndi a lila mmawe
Ipfani vhari ṅwana asi wanga
Ipfani vhari ṅwana asi wanga
Vhonani vhari ṅwana asi wanga
Ipfani vhari ṅwana asi wanga
Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone
Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone
Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone
Nangwe a tshidakwa ndo tou beba vhone
Hoyu ṅwana ndo tou beba vhone
Nangwe a tshidakwa ndo tou beba vhone

Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone
Ndo to beba vhone