Makhadzi – Moya Uri Yes Lyrics

 

Moya Uri Yes Lyrics Makhadzi

Moya Uri Yes Lyrics

 

Moya Uri Yes Lyrics by Makhadzi

 

Ni teya u luvheledza nitshi toda zwine na funa shangoni ni teya u luvheledza
Ni teya u rabeledza nitshi toda zwine na funa shangoni ni teya u rabeledza
Ni teya u luvheledza nitshi toda zwine na funa shangoni ni teya u luvheledza
Ni teya u rabeledza nitshi toda zwine na funa shangoni ni teya u rabeledza

Moya wanga uri yes, utshi toda zwine wa funa shangoni uri yes
Moya wanga uri yes, utshi toda zwine wa funa shangoni uri yes
Moya wanga uri no, usa todi zwine wa funa shangoni uri no
Moya wanga uri no, usa todi zwine wa funa shangoni uri no

Ni teya u luvheledza nitshi toda zwine na funa shangoni ni teya u luvheledza
Ni teya u rabeledza nitshi toda zwine na funa shangoni ni teya u rabeledza

Moya wanga uri yes, utshi toda zwine wa funa shangoni uri yes
Moya wanga uri yes, utshi toda zwine wa funa shangoni uri yes
Moya wanga uri no, usa todi zwine wa funa shangoni uri no
Moya wanga uri no, usa todi zwine wa funa shangoni uri no

Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no, no
Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no

Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no, no
Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no

Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no, no
Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no

Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no, no
Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no

Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no, no
Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no

Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no, no
Moya wanga uri yes, yes
Sometimes moya wanga uri no