Makhadzi – Mahalwan Lyrics

 

Mahalwan Lyrics Makhadzi

Mahalwan Lyrics

 

Mahalwan Lyrics by Makhadzi

 

Mmawe weh

Mmawe weh

Mmawe weh vha songo khina we
Mmawe weh vha tsini nau vala
Mmawe weh vha songo khina we
Mmawe weh ndovha farela mafhungo
Mmawe weh vha songo khina we
Mmawe weh vhatsini nausi

Mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vha bvula
Kare mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vhaya lila
Mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vha bvula
Kare mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vhaya lila

Mmawe vha tshina so na so na so
Vha tshina so na so so so!
Mmawe vha tshina so na so na so!
Vha tshina so na so so so!
Vha lwisa so na so na so!
Vha lwisa so na so na so!

Mmawe weh vha songo khina we
Mmawe weh vha tsini nau vala

Azwongo fhelela zwine vhazwiita
Vhanwe vha lwela vhanna
Azwongo fhelela zwine vhazwiita
Vhanwe vha lwela vhanna
Vha lwisa so na so na so
Vha lwisa so na so so so
Vha lwisa so na so na so
Vha lwisa so na so so so

Mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vha bvula
Kare mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vhaya lila

Mmawe vha tshina so na so na so
Vha tshina so na so so so
Mmawe vha tshina so na so na so
Vha tshina so na so so so
Vha lwisa so na so na so
Vha lwisa so na so na so

Mmawe weh vha songo khina we
Mmawe weh ndovha farela mafhungo
Mmawe weh vha songo khina we
Mmawe weh ndovha farela mafhungo

Mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vha bvula
Kare mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vhaya lila
Mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vha bvula
Kare mahalwani riya divhonisa
Vhanwe vho kangwa vhaya lila