Makhadzi – My Love Lyrics

 

My Love Lyrics Makhadzi

My Love Lyrics

 

My Love Lyrics by Makhadzi

 

Wanitwa mos

Vhanwe vhanna vha kho chamesa vhasadzi vhavho nga dzi koloi, my love
Vhanwe vhanna vha kho chamesa vhasadzi vhavho nga dzwi ambaro, my love
Vhanwe vhanna vha kho chamesa vhasadzi vhavho nga dzi founu, my love
Vhanwe vhanna vha kho chamesa vhasadzi vhavho nga dzi ring-i, my love
And-e vhanwe vhasadzi vha kho chamesa vhanna vhavho nga dzi koloi, my love
Vhanwe vhasadzi vha kho chamesa vhanna vhavho nga dzi koloi, my love
Vhanwe vhasadzi vha kho chamesa vhanna vhavho nga dzwi ambaro, my love
Vhanwe vhanna vha kho chamesa vhasadzi vhavho nga dzi thundu, my love

Areyeni na inwi ni yon’thengela Benz-e, my love
Kha ri tuwe, my love, ni ye un’thengela Golf-u
Areyeni na inwi ni yon’thengela Benz-e, my love
Kha ri tuwe, my love, ni ye un’thengela Golf-u

Vhanwe vhanna vha kho charm-a vhasadzi vhavho, my love
Vhanwe vhanna vha kho charm-a vhasadzi vhavho, my love
Vhanwe vhasadzi vha kho charm-a vhanna vhavho, my love
Vhanwe vhasadzi vha kho charm-a vhanna vhavho, my love

Areyeni, my love, ni yon’thengela Benz-e
Kha ri tuwe, my love, ni yon’thengela Golf-u
Areyeni, my love, ni yon’thengela Benz-e
Kha ri tuwe, my love

Oh yeah, yeah, yeah
O nyaka koloi, my love?
Nka o rekela garage ka moka
O nyaka ring-i, my love?
Nka o rekela diamond mine
O nyaka di kobo, my love?
Nka o rekela mall ka moka
Wena, o nyaka eng, ke o rekele?
Wena, o nyaka eng ke o rekele?
Wena, o nyaka eng ke o rekele?
Nna, nka o rekela tropo ka moka, my love
Wena, o shotha in’i?

Areyeni, my love, ni yon’thengela Benz-e
Kha ri tuwe, my love, ni yon’thengela Golf-u
Areyeni, my love, ni yon’thengela Benz-e
Kha ri tuwe, my love, ni yon’thengela Golf-u

Are dhowe, my love, ke ye ke o rekele Benz-i
Are dhowe, my love, ke ye ke o rekele Golf-u
Are dhowe, my love, ke ye ke o rekele Benz-i
Are dhowe, my love, ke ye ke o rekele Golf-u

Wanitwa mos
Wanitwa mos

Vhanwe vhanna vha kho charm-a vhasadzi vhavho, my love
Vhanwe vhanna vha kho charm-a vhasadzi vhavho, my love
Vhanwe vhasadzi vha kho charm-a vhanna vhavho, my love
Vhanwe vhasadzi vha kho charm-a vhanna vhavho, my love

Are dhowe, my love, ke ye ke o rekele Benz-i
Are dhowe, my love, ke ye ke o rekele Golf-u
Are dhowe, my love, ke ye ke o rekele Benz-i
Are dhowe, my love, ke ye ke o rekele Golf-u

Wanitwa mos