Tim Godfrey – Olorun Mi Lyrics

Tim Godfrey Already Won Album Lyrics

Tim Godfrey – Already Won Album Lyrics

Olorun Mi Lyrics by Tim Godfrey

[Verse 1]
Olorun to da
Aawon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun

Tani wan to gbega o
Biko she baba loke
Tani wan tu fi gbo gbo
Okpe mi fun

Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun

Tani wan tu gbega o
Biko she baba loke
Tani wan tu fi gbo gbo
Okpe mi fun, Oh yeah

Olorun to da
Awon okei gbaniyi
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Eledumare oh

Olorun to da
Aawon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun

Tani wan to gbega o
Biko she baba loke
Tani wan tu fi gbo gbo
Okpe mi fun

Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun

Tani wan tu gbega o
Biko she baba loke
Tani wan tu fi gbo gbo
Okpe mi fun, Oh yeah

Olorun to da
Awon okei gbaniyi
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Eledumare oh

Olorun to da
Aawon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun

Tani wan to gbega o
Biko she baba loke
Tani wan tu fi gbo gbo
Okpe mi fun

Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Olorunmi to da
Awon okei gbami
Enyi ni mo fi okpe emi fun

Tani wan tu gbega o
Biko she baba loke
Tani wan tu fi gbo gbo
Okpe mi fun, Oh yeah

Olorun to da
Awon okei gbaniyi
Enyi ni mo fi okpe emi fun
Eledumare oh

Written by; Tim Godfrey
Released date; 20 March, 2021
Album/EP; Already Won

 

Tim Godfrey Olorun Mi Lyrics

    Credits & Song Knowledge

  • Song Title:
  • Performed by:
  • Written by:
  • Genre:
  • Album:
  • Release Date: