Sjava – Peace Lyrics

 

Peace Lyrics

 

Peace be with you my friend(Peace be with you my friend)
Kube yintokozo ukuba nawe(Kube yintokozo)
Bekumnandi sindawonye
Sekubhlungu siyahlukana(Siyahlukana)

Peace be with you my friend(Peace be with you my friend)
Kube yintokozo ukuba nawe(Kube yintokozo)
Bekumnandi sindawonye
Sekubhlungu siyahlukana(Siyahlukana)

Sibusile
Sijabulile
Ngathi kungahlala kunjena
Nis’imvula Baba yobumbano
Sihlale njalo nje sibambene
Please take this love that I’m giving you
Luyisipho kuwe from me to you

Ngoba ngiyak’thanda(Ngoba, ngoba)
Ngoba ngiyak’gcwala(Ngoba, ngoba)
Ungalinge ukhohlwe
Wena uyigazi lami wena

Peace be with you my friend(Peace be with you my friend)
Kube yintokozo ukuba nawe(Kube yintokozo)
Bekumnandi sindawonye
Sekubhlungu siyahlukana(Siyahlukana)

Peace be with you my friend(Peace be with you my friend)
Kube yintokozo ukuba nawe(Kube yintokozo)
Bekumnandi sindawonye
Sekubhlungu siyahlukana
(Siyahlukana)

Be with you
Be with you
Be with you
Be with you
Be with you

Sindawonye
Sindawonye
Sindawonye
Sindawonye

Performed by: