prince kaybee the 4th republic lyrics

Prince Kaybee ft. AndiswaLive Ungikhumbule Lyrics

Ungikhumbule Lyrics

 

Lyrics for “Ungikhumbule” (feat. AndiswaLive)

 

Soziyibamba zineqine (Soy’bamba y’qine)
Soyibamba Ishisa le nsimbi
Nami angazi bo Angizenzanga yooh!
Ngibona sekwenzeka

 

Ung’khumbule, Ung’khumbule baby
Nami angazi bo Angizenzanga yooh!
Ngibona sekwenzeka

 

Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby

 

Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby

 

Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule
baby

 

 

 

Credits

Song title: Ungikhumbule (feat. AndiswaLive)

Performed by: AndiswaLive and Prince Kaybee

Written by: AndiswaLive

Produced by: Kabelo Motsamai

Source: Universal Music (Pty) Ltd.