Osinachi Nwachukwu – The Cry Lyrics

Osinachi Nwachukwu The Cry Lyrics

Osinachi Nwachukwu – The Cry Lyrics

The Cry Lyrics by Osinachi Nwachukwu

[Chorus]
That Cry you will Cry
When the Saints have gone
Cry it now, when the Saints
Are still around
That shout you will shout
When you hear the Saints have gone
Shout it now, when the Saints
Are still around

[Verse 1]
After Rapture
There will be no more Mercy
This is the time to ask
For God’s Mercy
When the Saints are still around
Mercy will not be Available
When the Saints have gone
Grace will not be Available
When the Saints have gone

[Verse 2]
Mercy and Grace will not be Available
When the Saints have gone
Repentance is now
When the Saints are still around
Repentance is now
When the Saints are still in the World
This is the time to Serve him
In Truth and in Spirit

Be conscious of Eternity
Don’t live your life anyhow
Heaven is real, hell is real
Come to Jesus Today

[Verse 3]
Seek him when he can be Found
Tomorrow might be too late ooh
He’s knocking at the door of your Heart
Let him in, he’s waiting for you
Remember, he will not wait forever
He’s Available now ooh
Let him in, he’s waiting for you

[Chorus – IGBO]
Akwa Ig’ebe mgbe inuru na
Ndi nso Alawo
Beh y’ugbua mgbe ndi nso
Ka no n’uwah
Ude Ig’asu, mkpu Ig’eti
Akwa Ig’ebe mgbe inuru
Na n’eweliwo ndi nso
Tieh y’ugbua, be y’ugbua
Mgbe ndi nso ka no n’uwah

Chor Jisos mgbe iga chota ya
Kuo aka n’uzor mgbe ag’emepere gia

[Bridge]
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Ha-allelujah eh, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Amen, Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, Amen
A-amen, Amen oh, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, Amen

[PART 2]

[Verse]
There is a Beautiful Home far away
Where the Saints are Living
It’s Shinning like a Light
Hear the sweet Melody
They are Singing unto Jesus
They are giving him Praises Forevermore

There is a Beautiful Home far away
Where there is no death
Where there is no sorrow
Where there is no crying
Where there is no tears
The Saints are Singing
Unto his Holy name
They are giving him Glory Forevermore

[Verse – IGBO]
Ala ndi Mara mma
Obu ebe di anya
Ebe ndi nso bi, onenwo ka ihie
Nuru Ab’uto hana bukuru Nnam ukwu
Hana enye ya Ekele ru’ebighebi

Ina kwado kwa, Jisos nabia
Mgbe nadighi anya, Ndi nso ga la
Obu n’obodo mara mma
Ebe iruju nadighi
Ebe akwadoro nye ndiahu
Kwadoro onwe ha oh
Lekwa Jisos, leya konabia nebube
Mgbe nadighi anya, Ndi nso ga la
Ebe ahu mara mma
Ebe akwadoro nye ndi nso

Ozu ohi agaghi aba nime ya
Ogbu mmadu agahi aba
Okw’ikho agaghi aba
Onye aghugho agahi aba
Onye nmahie agaghia aba
Onye nekweghi na Jisos agaghi aba
Obu obodo mara mma
Onu jukwara nime ya
Ebe ndi nso nala obodo mara mma
Lenu Jisos ka onabia n’ebube

[Bridge]
Amen, Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, Amen
A-amen, Amen oh, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, Amen [x2]

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Ha-allelujah eh, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah [x2]

Written by; Osinachi Nwachukwu
Released date; 31 January, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ubZ0pFtU0L8

Osinachi Nwachukwu The Cry Lyrics

  Credits & Song Knowledge


  Song Title:
  Performed by:
  Written by:
  Genre:
  Album:
  Release Date: