Ndlovu Youth Choir – Indodana Lyrics

Ndlovu Youth Choir Indodana Lyrics

Ndlovu Youth Choir – Indodana Lyrics

Indodana Lyrics

Indodana is a traditional isiXhosa Easter Hymn. It is a prayer asking God to be with us in the time of mourning before the resurrection.

In celebration of the Holy Week we light a candle of unity as Christians around the world gather in spirit.

Ngob’umthathile hehehe umntwana wakho
Uhlale nathi
hehehe hololo helele

Ngob’umthathile hehehe umntwana wakho
Uhlale nathi
hehehe hololo helele
Indodana ha-ha-ha kaNkulunkulu

Bayibethelela ha-ha-ha
hololo helele
indodana kaNkulunkulu

Bayibethelela
hololo helele
ohuuu Baba
(yhu Baba)
ohuuu Baba

Baba Jehovha ha-ha-ha
hololo helele (Jehova)
ohuuu Baba
(yhu Baba)
ohuuu Baba

Baba Jehovha ha-ha-ha
hololo helele (Jehova)

Ngob’umthathile umntwana wakho
Uhlale nathi
helele hololo helele

Ngob’umthathile umntwana wakho
Uhlale nathi
helele hololo helele

Written by; Ndlovu Youth Choir

Ndlovu Youth Choir Indodana Lyrics

Ndlovu Youth Choir Indodana Lyrics In English Translation

Because you took her hehehe your baby
Stay with us
hehehe hololo helele

Because you took her hehehe your baby
Stay with us
hehehe hololo helele
Son of ha-ha-ha of God

They nailed it ha-ha-ha
hello hell
son of God

They crucified him
hello hell
ohuuu Dad
(yhu Baba)
ohuuu Dad

Father Jehovah ha-ha-ha
hololo helele (Jehovah)
ohuuu Dad
(yhu Baba)
ohuuu Dad

Father Jehovah ha-ha-ha
hololo helele (Jehovah)

Because you took your baby
Stay with us
helele hololo helele

Because you took your baby
Stay with us
helele hololo helele