Joyous Celebration – Cela (Live) Lyrics

Joyous Celebration Still We Rise Live At The Joburg Theatre Album Lyrics

Joyous Celebration – Still We Rise: Live At The Joburg Theatre Album Lyrics

Cela Lyrics by Joyous Celebration

Ngikubonil’empiilweni yami
Ngikubonile uziveza
Bazohlala bek’buza bethi wenza kanjani
Bazohlala bebuzana bethi wenza ngantoni
Sis’wiliwili yingcolo
Baya buzana bayo hlala bebuzana bethi wenza ngantoni

Cela konke kuy’uyesu uzobona uyaphendula
Cela konke kuy’uyesu uzobona uyaphendula
Cela konke kuy’uyesu uzobona uyaphendula
Cela konke kuy’uyesu uzobona uyaphendula

Ndimbonil’apha kum akazange wandilahla /wandishiya
Ndimbonil’apha kum akazange wandiphoxa
Uhlale endikhusela njalo
Uhlale endivikela njalo

Uyasho ezwini lakhe
Yen’uyayibeka lendaba kuleya ncwadi yomlomo wobomvu
Athi ce’uyophiwa ce’uyophiwa
Funa uyo fumana -fumana
Nqonqoza uyovulewa -nqo nqo nqo

Uyaphendula uyaphendula uyaphendula
Uzobona uhlale phendula

Written by; Joyous Celebration
Album/EP; Joyous Celebration 25 – Still We Rise: Live At The Joburg Theatre

Joyous Celebration Cela Lyrics

Joyous Celebration Cela Lyrics In English Translation

I’ve seen you in my life
I’ve seen you express yourself
They will always ask you how you are doing
They will always ask each other what he is doing
We are a mess
They kept asking each other questions about what he was doing

Ask Jesus for everything and you will see and answer
Ask Jesus for everything and you will see and answer
Ask Jesus for everything and you will see and answer
Ask Jesus for everything and you will see and answer

I saw him here and he never left me
When I saw him, he did not disappoint me
He always protects me
He always protects me

He says in his voice
You put the story in that red-lipped book
They say that it will be given to them
Seek to find
Knock and it will be opened directly

You answer you answer you answer
You will see and always answer

    Credits & Song Knowledge

  • Song Title:
  • Performed by:
  • Written by:
  • Genre:
  • Album:
  • Release Date: