Evelyn Wanjiru – Umwema Lyrics

Evelyn Wanjiru Umwema Lyrics

Wewe ndiwe Mungu Mwema
Mwanzilishi wa mambo
Mema Usemalo, utendalo yote ni mema
Hubaliki kamwe u mwema ah ah

Wewe ndiwe Mungu Mwema
Mwanzilishi wa mambo
Mema Utendayo yote ni mema
Hubaliki kamwe u mwema ah

Nimeona ukituliza dhoruba kwa
Neno Lako Na nimeona ukiponya magojwa kwa
Neno Lako Wewe ni
Mungu mwenye upendo na huruma hubaliki
Na nimejua Umeniweza

Wewe ndiwe Mungu Mwema
Mwanzilishi wa mambo
Mema Utendayo yote ni mema
Hubaliki kamwe u mwema
Na mi nitasimulia juu ya wema
Wako Kutangaza na kuimba juu ya uaminifu
Wako Mana nimeonja uzuri
Wako Na nimejua

Wewe ni Mwema Wewe ndiwe
Mungu Mwema Mwanzilishi wa mambo
Mema Utendayo yote ni mema
Hubaliki kamwe u mwema
Tangu mwanzo wa nyakati hujabadilika
Hadi mwisho wa dahari hujabadilika
Vizazi hadi vizazi
We U Mwema
Hadi mwisho wa
Dahari hujabadilika

Evelyn Wanjiru Umwema Lyrics English Translation

You are the Good God
The originator of things
Good Speech, all actions are good
You never accept good ah ah ah

You are the Good God
The originator of things
Good Everything you do is good
You never accept good ah

I have seen you calm the storm for
Your Word And I have seen you heal the sick by
Your Word You are
A God of love and mercy is unacceptable
And I know You have made me

You are the Good God
The originator of things
Good Everything you do is good
You are never good enough
And I will tell about goodness
Your Announcing and Singing on Loyalty
Your Mana I have tasted beauty
Yours And I know

You are Good You are
Good God Founder of things
Good Everything you do is good
You are never good enough
Since the beginning of time it has not changed
By the end of the decade it has not changed
Generations to generations
We Are Good
To the end of
Dahari has not changed