Emtee – Brand New Day Lyrics

emtee logan lyrics and tracklist

Emtee ft. Lolli Native Brand New Day Lyrics

Brand New Day Lyrics

 

Lyrics for “Brand New Day” by Emtee (feat. Lolli Native)

 

 

I know

 

K’dala utabalaza, ak’spani
Apha bathi “indoda ayikhali”
I hope today is better than maobane
Ba ngene, ntwana, ungakhathali
‘Cause tomorrow is a brand new day
Brand new day, brand new day, brand new day
Tomorrow is a brand new day, brand new day, brand new day

 

Yeah, s’vuka ngo mthandazo
Sibong’ umdali, s’bonge uNkulunkulu
Osiphe olunye usuku akukho nkathazo
(Oh baba, akukho nkhathazo)
Sinqanda abathakathi
Basxolele, s’qhubekeke nathi s’phil’ impilo zethu naphakade
Where I’m from a brand new day is a blessing
Intanga zami engikhule nazo never made it
Trongo nengcwaba be their only destination
Le pen ne paper saved my life, I’m still trapping
Mama praying hard usabhatalel’ u-AVBOB
Nkulunkulu usgcine ngoba thina s’phila ngengoma
Indoda iwa namhlanje kusas’ iphinde ivuke
Never stay down, khokh’ umoya uphinde ubuye
Andinazikhalo, andinazisolo, ngomso kuzoba ngcono kunayizolo
Nd’thetha nophezulu, ka ngiguqe ngamadolo

 

K’dala utabalaza, ak’spani
Apha bathi “indoda ayikhali”
I hope today is better than maobane
Ba ngene ntwana ungakhathali
‘Cause tomorrow is a brand new day
Brand new day, brand new day, brand new day
Tomorrow is a brand new day, brand new day, brand new day

 

Tomorrow is a brand new day
Nobody wants to hear a thing you say
Tomorrow is a brand new day
Might just hit the lick and cop new Jays
Thina as’lali singena mali
You know they call me Big Hustle
I don’t party, ngila kwami
Flexing noma I ain’t got muscle
I gotta get to the money, no other way
‘Cause my when family need it, I gotta pay
I’m packing smoke for any nigga trying to play
That’s why my wax and my metal is in the safe
We’ve gonna get it together
On everything I love when I’m going all in
Then I’m gon’ keep it together
I’ve been through the most but I know we gonna win

 

K’dala utabalaza, ak’spani
Apha bathi “indoda ayikhali”
I hope today is better than maobane
Ba ngene, ntwana, ungakhathali
‘Cause tomorrow is a brand new day
Brand new day, brand new day, brand new day
Tomorrow is a brand new day, brand new day, brand new day

 

 

Emtee Lyrics