Dr MaVibes – Umlilo Lyrics

Dr Mavibes Umlilo Lyrics

Dr MaVibes Umlilo Song Lyrics Download

Dr MaVibes shares the music lyrics for the song titled “Umlilo,” which features ft Blaq Diamond, Snymaan, Manny Yack and Brvdley.

 

 

Umlilo Lyrics

 

(Chorus – Brvdley)
Lomlilo uzunga wothi.
Ngyak’khuza ungang’lokothi (Yeah)
Lomlilo uzunga wothi wothi wothi
Ngyak’khuza ungang’lokothi (Yeah)
Lomlilo uzunga wothi, wothi, wothi
Lomlilo uzunga wothi, wothi, wothi

(Verse 1 – Danya)
Ngikwi traffic bayang’qalaza
Bayang’gogora
Press’ibutton vali fastela
Buka i-drip yami dali
Buka i-drip yami dali
Ifana nemvula may’ land kuthayela
Inkosi Yoshuni yathatha umbhaqanga
Yawphendula istayela
Mang’gfika entombini zing’phenyela ikeyti
Njengama fayela…yeah

Mina ngiy’lento engaphakathi
Wena uyidoshi lamentshisi
Bathi lesdwedwe usthathaphi
Khal’abafana e-Paris
After i-Lockdown mang’perfoma
i-rider iza nomakhenikha
Ngoba mang’qeda uk’perfomer
K’zonqamuka ofenisi
Ingoma zethu z’yalandelana kuma charts njengama nkinobho
Bangibuza ukuthi yini loy’phethengesandla?
Ngathi mina i-Hip Hop
Zonke izinsuku ng’zoconsa njalo mina k’yoze kukhale amacilongo
Udlala nami k’yomele ugade ngoba wena uzozwa ngeShibobo

(Verse 2 – Snymaan)
Siphethe umculo apha ekhaya siphethe iHip Hop
Siphethe uNkulunkulu macala silwa nemimooooya
Awu Fani Madida bhuti siyabadida
Sibavulela amarhoba oonondaba siyabadida!
Sizinyathela intloko zonke iinyoka siyazigqhiba
Sityhala sizinyathela amaxhoba siyawagqhitha
iimpahla zinamaqhosha
Izitulo zinama soka
Sityhala sizinyathela amaxhoba siyawagqitha
Estudio ziyaqhola
Ambitiouz iyamosha
Sityhala sizinyathela amaxhoba siyawagqitha
Nge weekend si topper ama charts ingoma ziyalandelana
Thina asithandi uthetha i-AE team uzoyenzani?
Nge weekend si topper ama charts ingoma ziyalandelana
Thina asithandi uthetha i-AE team uzoyenzani?

(Chorus – Brvdley)
Lomlilo uzunga wothi.
Ngyak’khuza ungang’lokothi (Yeah)
Lomlilo uzunga wothi wothi wothi
Ngyak’khuza ungang’lokothi (Yeah)
Lomlilo uzunga wothi, wothi, wothi
Lomlilo uzunga wothi, wothi, wothi

(Verse 3 – Manny Yack)
Sengzoflexa ama biceps
Run the game buka i-triceps
Ngizwa kuthiwa bangfuna ngifile ingakho i-location i private
Mina ntwana ungangbhayizeli
Pull up manje ejaldini
Ngcel’iblekfasi kwinsayza
Nginhlukanise ngathi hyphen
Baby ungasabi
Intwana Ipheth’iplan
Khohlwa
Ilabafana
Upheth’ukant tholakala
intwana efike nomswenko nestradi
Shunqisi okwempheph’ iganja yeah
Kvuka abaphansi
Jy moet verstaan
Nkosi yam thethelela
Nabantu abantu bazophela
buka babulawa umona
Mina ngizoqedela
Ngyabanyathela bayitebhisi
Stick game iwumentshisi
Ongane bayanginamthela
Senda imoji yepentshisi

(Verse 5 – Ndu)
Sishaya ucothozo mfana phekwe beat engathi eya-orkanti
Waw’gcina nini ushuni othi mudlala ku-jayive ngisho isalukazi?
Kuthiwa Isoka Ilona eliphethe uJuice nonemenayidi
Drip yam inom’hlakatsi kanti lomfana ugeza ngani
Ama-hit asemaningi manje Ngathi sesine-surplus
Isoka eligadla nge beat ligadle nge hook at the same time
Ngifika entombini kumele kubemanzi ngathi ugadasi
Ababize i-Hollard, ngabo sobulala kwasani
Yeses, ngihamba ngiqoqa imendlela
Ngi-careless, Intombi angiyisheli ngiyayikhemesa
Mina Ngi-owner uyi-tenent
i-CEO eyi-mananger, ku-wallet wami zilele.

(Chorus – Brvdley)
Lomlilo uzunga wothi.
Ngyak’khuza ungang’lokothi (Yeah)
Lomlilo uzunga wothi wothi wothi
Ngyak’khuza ungang’lokothi (Yeah)
Lomlilo uzunga wothi, wothi, wothi
Lomlilo uzunga wothi, wothi, wothi

(Outro – Brvdley)
Look at my drip.
Look at my kicks.
Bheke nempilo, sey’shintjile, hhay’ ng’yak’tjela.
Said that I’m down, Huh? [X2]
I got a big crib, new stayela.

 

 

Umlilo English Version Lyrics

(Chorus – Brvdley)
This fire is burning.
I beg you never (Yeah)
This fire is going to burn
I beg you never (Yeah)
This fire is going to burn, say, say, say
This fire is going to burn, say, say, say

(Verse 1 – Danya)
In traffic they look around
They are knocking
Press the button to press
Watch my drip create
Watch my drip create
It’s like the rain may land on the tile
King Yoshuni took the pair
It responded to style
When I got to the girl they were looking for a jacket
Like the files… yeah

I am the insider
You are a matchmaker
They said where did the cloth come from
Call the boys in Paris
After the Lockdown performance
the rider comes with a mechanic
Because I finished my perfomer
There will be a break in the office
Our songs follow the charts as buttons
They ask me what is wrong with me?
I said Hip Hop
Every day I’m dripping all the time until the trumpets sound
You play with me and you have to watch because you will hear about Shibobo

(Verse 2 – Snymaan)
We carry music here at home with Hip Hop
We have blamed God and fought against evil spirits
Awu Fani Madida bhuti we are confused
We open the media doors and we confuse them!
We trample on the heads of all the serpents
We push and trample on victims and pass them by
clothes have buttons
The chairs have soccer shoes
We push and trample on victims and pass them by
Studios are fragrant
Ambitiouz is wasting
We push and trample on victims and pass them by
Over the weekend we topper the song charts in a row
We don’t like you talking about the AE team what are you going to do?
Over the weekend we topper the song charts in a row
We don’t like you saying AE team what are you going to do?

(Chorus – Brvdley)
This fire is burning.
I beg you never (Yeah)
This fire is going to burn
I beg you never (Yeah)
This fire is going to burn, say, say, say
This fire is going to burn, say, say, say

(Verse 3 – Manny Yack)
I’m going to flip my biceps
Run the game watch triceps
I hear they want me dead so the location is private
My child, don’t panic
Pull up now in the yard
Ask for a link to the site
Divide me like a hyphen
Baby don’t be afraid
Item The Planet
Forget it
It’s for the boys
The end is not found
an item that comes with a twist and stripe
Smoke like a dog’s yeah
Get up, lowly ones
Jy moet verstaan
My Lord forgive me
And people will be gone
look they are jealous
I will finish
I trampled them on the steps
Stick game is a match
The kids are clinging to me
Send a peach peach

(Verse 5 – Ndu)
We beat the crap out of the boy who cooked the beat like an orchid
When was the last time you played a jazz dance even with an old lady?
The boyfriend is said to be in charge of Juice and the miner
My drip has a rash and this guy is bathing with you
There are so many hits now I feel like we have a surplus
A boyfriend who strikes with a beat strikes with a hook at the same time
When I get to the girl it must be wet like a gardener
They called Hollard, and they killed him
Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either
I’m careless, I’m not dating a girl
I I am the owner are tenent
CEO mananger, in my wallet asleep.

(Chorus – Brvdley)
This fire is burning.
I beg you never (Yeah)
This fire is going to burn
I beg you never (Yeah)
This fire is going to burn, say, say, say
This fire is going to burn, say, say, say

(Outro – Brvdley)
Look at my drip.
Look at my kicks.
Look at life, it has changed, not to tell you.
Said that I’m down, Huh? [X2]
I got a big crib, new style.

 

 

 

 

Credits

Song Title: Umlilo

Performed by: Dr MaVibes

Features: Blaq Diamond, Snymaan, Manny Yack and Brvdley

Written by: Dr MaVibes, Blaq Diamond, Snymaan, Manny Yack and Brvdley

Produced by: Blaq Diamond

Source: Ambitiouz Entertainment