Don Diablo – RACE (Welcome to HEXAGONIA) Lyrics

 

RACE (Welcome to HEXAGONIA) Don Diablo Lyrics

RACE (Welcome to HEXAGONIA) Lyrics

 

RACE (Welcome to HEXAGONIA) Lyrics by Don Diablo

 

Push the gas pedal
Push the gas pedal
Push the gas pedal
Push the gas pedal non stop

Push the gas pedal
Push the gas pedal
Push the gas pedal
Push the gas pedal

Push the gas pedal
Push the gas pedal
Push the gas pedal
Push the gas pedal non stop

Push the gas pedal
Push the gas pedal
Push the gas pedal
Push the gas pedal