Chidinma – Ko S’Oba Bire Lyrics

Chidinma Ko S’Oba Bire Lyrics, Ko S’Oba Bire Lyrics by Chidinma

Laye lorun Ko S’oba Bire
Laye lorun Ko S’oba Bire
Eleru niyin
Alagbawi eda
Laye lorun Ko S’oba Bire
Aduro tini lojo iponju
Laye lorun Ko S’oba Bire
Orani nise a tun sini lo
Laye lorun Ko S’oba Bire

Gbigbega loruko re
Titobi loruki baba
Talaba fi o we
Ekun oko pharaoh
Hosanna iwo lo pe ye

Of’orun nikan se kiki da wura
Ogba mi lowo ota aye mi o
Ose o, Ko S’oba Bire

Laye lorun Ko S’oba Bire
Laye lorun Ko S’oba Bire
Eleru niyin
Alagbawi eda
Laye lorun Ko S’oba Bire
Aduro tini lojo iponju
Laye lorun Ko S’oba Bire
Orani nise a tun sini lo
Laye lorun Ko S’oba Bire

Olugbeja mi, Atoba tele
Oluwosan awimayehun
Onibu ola, ola yaturu
Atobi lola adi mase tu
Mojuba fun o alade wura
Mokira fun oba aye mi o
Ose o Ko S’oba Bire

Talaba fi o we
Ekun oko pharaoh
Hosanna iwo lo pe ye

Of’orun nikan se kiki da wura
Ogba mi lowo ota aye mi o
Ose o, Ko S’oba Bire

Laye lorun Ko S’oba Bire
Laye lorun Ko S’oba Bire
Eleru niyin
Alagbawi eda
Laye lorun Ko S’oba Bire
Aduro tini lojo iponju
Laye lorun Ko S’oba Bire
Orani nise a tun sini lo
Laye lorun Ko S’oba Bire

    Credits & Song Knowledge

  • Song Title:
  • Performed by:
  • Written by:
  • Genre:
  • Album:
  • Release Date: